-.     Βρες  καιρό  να  γελάσεις. Το  γέλιο  είναι  τροφή  της  ψυχής.
-.     Βρες  καιρό  να  σκεφθείς. Ο  στοχασμός  είναι  το  βάλσαμο  της  ψυχής
 -  Βρες  καιρό  να  διαβάσεις. Η  μελέτη  είναι  πηγή  δύναμης.
-     Βρες  ευκαιρία  να  χαρίσεις. Η  προσφορά  είναι  τρόπος  απόκτησης.
-.     Βρες  καιρό  να  προσευχηθείς. Η  προσευχή  είναι  δεξαμενή  δύναμης.

Πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια: