''Αν δεν μπορείς να γίνεις το μολύβι για να γράψεις την ευτυχία κάποιου...
 ας γίνεις τουλάχιστον η γόμα, που θα σβήσει την δυστυχία του...''

Δεν υπάρχουν σχόλια: