"Τα  καλά  πράγματα 
        έρχονται   σε  αυτούς  
που  πιστεύουν ,
Τα  καλύτερα  
έρχονται  σε  αυτούς  
που  περιμένουν, 
τα  βέλτιστα  όμως , 
έρχονται  σε  αυτούς  
που  δεν  εγκαταλείπουν ..!  "

Δεν υπάρχουν σχόλια: