Βοήθεια στη θλίψη

 

" Ζήτησε  τη  βοήθεια  μου στη θλίψη 
σου , και  θα  σε  γλιτώσω  
απ' αυτήν " 

Ψαλμός  49:15 

Από  τη  σελίδα  Ο  Θεός : Η  μοναδική Λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια: