Όλα επιστρέφονται ..

 
" Οτιδήποτε  μοιράζεις  
στην  ζωή  σου , επιστρέφεται .
Γι ' αυτό πρόσεξε τι μοιράζεις! " 

Κάτι  θα  μάθεις  διάβασε  το 

Δεν υπάρχουν σχόλια: