Όποιος ..
« Όποιος γλυτώνει από ένα δάκρυ έναν άνθρωπο, υψώνει ένα μέτρο το μπόι της ανθρωπότητας…»

Γιάννης  Ρίτσος

Δεν υπάρχουν σχόλια: