...πάντα να ελπίζεις πάντα να υπομένεις...

Το πνευματικό χάδι της προσευχής

" Η προσευχή κάνει θαύματα .
Δεν πρέπει  η  μητέρα να αρκείται 
στο αισθητό χάδι στο παιδί της , 
αλλά  να  ασκείται  στο πνευματικό 
χάδι της προσευχής"

Γέροντας  Πορφύριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: