...πάντα να ελπίζεις πάντα να υπομένεις...

Κύριε γεννηθήτω το θέλημα Σου !
Όταν  θέλεις , Κύριε 
Όπου  θέλεις , Κύριε .
Όπως  θέλεις , Κύριε 

Κύριε  γεννηθήτω  το  θέλημα  Σου !

Δεν υπάρχουν σχόλια: