"Μονάχα εκείνος που πολεμά το σκοτάδι μέσα του θα έχει μεθαύριο μερδικό δικό του στον ήλιο!" (Οδ.Ελύτης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: