"Δεν μπορείς να αγαπήσεις ή να μισήσεις κάτι σε κάποιον άλλον, αν αυτό δε σου καθρεφτίζει κάτι που αγαπάς ή μισείς στον εαυτό σου"

Cherie Carter - Scott, Ph.D.

Δεν υπάρχουν σχόλια: