Οι ανάγκες της ψυχής
"  Αδελφέ μου,
τίς ἀνάγκες τῆς ψυχῆς σου μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ νά τίς θε­ραπεύση.
Τίς πνευματικές σου ἀ­νη­συχίες μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ νά τίς σβήση.
Τούς μυστικούς πόθους καί παλμούς τῆς καρδιᾶς σου μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ νά τούς ἀκούση.
Στίς ἀνώτερες ἐφέσεις τῆς ψυχῆς σου μόνον ὁ Χριστός
μπορεῖ νά ἀντα­πο­κρι­θῆ.
Εἶναι καιρός γιά μιά ἱστορική συνά­ντησι μέ τόν Λυτρωτή τῆς κα­ρ­διᾶ  σου, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν..."

π. Θεόφιλος  Ζησόπουλος 

Από  το  Ιστολόγιο  ΕΝΑ  ΚΑΘΕ  ΜΕΡΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: