Αξίζει..

"  Αξίζει  να  υπάρξουμε  για  να 
συναντηθούμε " 

Γιάννης  Ρίτσος

   
                      Ανδρέας  Πέτρου                       

Δεν υπάρχουν σχόλια: