" Η χάρις του Χριστού και της Παναγίας μας όλα τα διαλύει. Έχε υπομονήν, διότι η Βασίλισσα Θεοτόκος και Κυρία των όλων δεν μας αφήνει. Αυτή προσεύχεται δι' ημάς. "

Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: