...πάντα να ελπίζεις πάντα να υπομένεις...

Όσο...


" Όσο  πλησιάζουμε  το  Θεό,
πλησιάζουμε  ο  ένας  τον  άλλον.
Όσο  πλησιάζουμε  ο  ένας  τον  άλλον,
τότε  πλησιάζουμε  και  το  Θεό ."

  -  Αββάς  Δωρόθεος -

Δεν υπάρχουν σχόλια: