...πάντα να ελπίζεις πάντα να υπομένεις...

Ψαλτήριον Τερπνόν - Ψάλλουν οι Μοναχοί της Σιμωνόπετρας (mp3)
Άγιον Όρος • Σιμωνόπετρα • Ψαλμοί 

Δεν υπάρχουν σχόλια: