"Να προσεύχεσαι πάντοτε γαλήνια.
Να εργάζεσαι γαλήνια, όπως θα εργαζόσουν αν ζωγράφιζες πάνω στον ιστό μιας αράχνης."
"Ανακάλυψε τον αληθινό σου εαυτό" , Έμμετ Φοξ

Δεν υπάρχουν σχόλια: