" Όταν   νοιώθεις  να  πνίγεσαι  
ανάμεσα  σε  μικρά  
ή  μεγάλα  προβλήματα  
της  καθημερινότητας , 
δοκίμασε  ν' ανοίξεις  
το παράθυρο  του  μυαλού  σου
και  να  σκεφτείς  πως..
τα  προβλήματα  
μπορεί   να  υπάρχουν  για  πάντα ..
εσύ  όμως  όχι  ..
γιαυτό  ...
ΖΗΣΕ!  " 

Από  το  facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: