" Γέλα , καρδιά μου , γέλα.
Βρες  χρόνο να γελάς , 
αυτό  είναι  η  μουσική  
της  ψυχής ."

Γιάννης  Ρίτσος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: