...πάντα να ελπίζεις πάντα να υπομένεις...

Γραμματάκι στο Θεό

 

Όταν  θέλεις  κάτι  πολύ , 
να  το  γράφεις  σε  ένα  γραμματάκι  
και  να  το  στέλνεις  στο  Θεό .
Όμως , έξω  από  το  φάκελο 
να  γράφεις 
" γεννηθήτω  το  θέλημα  σου , Κύριε  .." 

Από  το  Ιστολόγιο  ΕΛΑΦΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: